DEN HAAG - De vorstschade aan de wegen is deels hersteld. Maar de afgelopen dagen is ook een aantal nieuwe stukken weg beschadigd geraakt, aldus Rijkswaterstaat maandag.

Zo zijn op de A10 ter hoogte van de Zeeburgertunnel rijstroken afgesloten wegens reparatie. Op de andere nieuwe plekken zijn maatregelen nog niet nodig.

Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid van de weggebruiker niet in het geding. De wegbeheerder werkt aan een planning om de wegen definitief te repareren.

Strenge winter

Diverse snelwegen in Nederland hebben vorstschade opgelopen. Door de strenge winter van de afgelopen weken is de schade dit jaar groter dan anders. Door vorst raken er meer steentjes los van het wegdek dan normaal.

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers via de media en borden langs de weg over de situatie en stelt zonodig snelheidsbeperkingen in.

Spoedreparaties

Waar mogelijk herstelt Rijkswaterstaat vorstschade door spoedreparaties. Momenteel is er nog sprake van hinder op de A6, A7, A10, A12, A27, N31, N50 en N99.