UTRECHT - Vooral de zwakke leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zullen slachtoffer van de dreigende economische recessie worden.

Velen van hen werken vier dagen in de week en gaan één dag naar school, maar door de economische teruggang zullen veel werkplekken vervallen.

Daarvoor waarschuwt voorzitter Jan van Zijl van de MBO Raad, waarin de middelbare beroepsopleidingen zich hebben verenigd, in de Volkskrant.

Andere vorm

Als zij niet meer vier dagen kunnen werken, zullen de leerlingen op de laagste niveaus (1 en 2) zich tot de andere vorm van mbo moeten wenden: vier dagen onderwijs en één dag werken.

''Het zijn juist deze leerlingen die geen leervlees hebben. Voor hen is leren in het bedrijfsleven beter dan op school zitten'', aldus Van Zijl.

Positieve kanten

De recessie kan voor de mbo-instellingen echter ook positieve kanten hebben. Werknemers uit het bedrijfsleven wier baan op de tocht staat of die ontslagen zijn, gaan misschien op zoek naar een baan in het onderwijs.

Bovendien kunnen de opleidingen werknemers helpen die onder de regeling voor werktijdverkorting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vallen.

Het is de bedoeling dat zij zich in de dagen dat zij niet werken, bijscholen. In de regio heeft daarover al overleg tussen mbo-instellingen en werkgeversorganisaties plaats.