DEN HAAG - Balkenende 2 wil niet de geschiedenis ingaan als een puur bezuinigingskabinet. De vierhoek, de vier ministers die het meest bij het financiële beleid betrokken zijn, gaan donderdag de nieuwe besprekingen over prinsjesdag in met de intentie om de beloofde extra uitgaven aan onder meer onderwijs overeind te houden.

Premier Balkenende en de ministers Zalm (Financiën), De Geus (Sociale Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken) spreken aan de hand van twee scenario's. In het ene komen de extra bezuinigingen niet uit op 5 miljard, zoals twee weken geleden door Zalm nog noodzakelijk werd geacht, maar op tussen de 3 en 4 miljard. In een tweede, meer somber plan, bedragen de extra bezuinigingen wel 5 miljard euro. Om dat te realiseren zouden ook de extra investeringen (onderwijs, veiligheid, infrastructuur) uit het regeerakkoord moeten worden uitgesteld.

Bescheiden groei

De besprekingen vinden plaats, terwijl er nog weinig zekerheid is over de economische ontwikkelingen. Na de recessie lijkt zich nu een bescheiden economische groei af te tekenen. Per saldo zou de economische groei aan het eind van dit jaar uitkomen op 0 procent. Volgend jaar moet dan weer een bescheiden groei van 1,25 procent te zien zijn.

Aanzet tot het herstel van onze economie komt uit het buitenland, met name Duitsland, waar de eerste lichtpuntjes van economisch herstel te zien zijn. Maar daarmee zijn de zorgen voor het kabinet bepaald niet over. Ons land zal bij de economische groei eerst nog achterlopen bij het buitenland en de werkloosheid zal ook volgend jaar nog flink toenemen.

Meer accijnzen

Premier Balkenende wil de begrotingsteugels niet laten vieren en het financieringstekort volgend jaar binnen de Europese norm van 3 procent houden, maar mogelijk zal het kabinet besluiten die grens eenmalig dicht te naderen. Het kabinet wil geen extra belastingen, omdat dat de economische groei zou schaden. Wel moet volgend jaar rekening gehouden worden met meer accijns op tabak en alcohol, ook al kan dat slechts een bescheiden deel van het financiële probleem oplossen. Ook een versobering van de WW ligt in het verschiet.