LEEUWARDEN - De treinen van vervoersmaatschappij NoordNed in Friesland worden uitgerust met beveiligingscamera's. Woensdag presenteerde het vervoersbedrijf een treinstel met camera's op het station in Leeuwarden. Friesland heeft hiermee een primeur. Niet eerder zijn in Nederland treinen permanent en structureel beveiligd via camera's.

Aanleiding voor de permanente status is een proef die in een trein in de provincie Groningen werd gehouden. Daaruit bleek dat reizigers zich met cameratoezicht veiliger voelen en het vandalisme afneemt. Harde cijfers kan NoordNed niet geven.

De provincie Friesland betaalt het 185.000 euro kostende project. De 48 camera's kosten 75.000 euro. Daarnaast is een veiligheidscoördinator aangesteld. Bij agressie in de trein kunnen reizigers zich melden bij de machinist, die daarop de veiligheidscoördinator inschakelt. De op een harddisk opgenomen beelden kunnen vervolgens op het station in Leeuwarden via een laptop worden bekeken. De camera's moeten vooral een preventieve werking hebben.

Enquête

Woordvoerder E. Krikke van NoordNed hoopt dat reizigers in de avonduren de trein niet mijden, zoals nu vaak voorkomt. “Het gebeurt dat reizigers met de trein ergens naar toe gaan en zich dan 's avonds met de auto laten ophalen. Dat kan natuurlijk niet”, aldus Krikke. Reizigers gaven de veiligheid in treinen het cijfer vijf. Driekwart van de geënquêteerde reizigers in Groningen gaf aan zich veiliger te voelen met de camera's.

In zes treinen op de trajecten van Leeuwarden naar Harlingen en Stavoren wordt gefilmd. Daarnaast heeft NoordNed camera's opgehangen in zeven streekbussen en wordt dit jaar subsidie aangevraagd voor camera's in nog tien bussen.

De vervoerder hoopt op termijn al haar treinen en bussen op deze wijze te kunnen beveiligen. Alles valt of staat echter met subsidies. De NS heeft op de Zoetermeer-lijn een proef lopen met camera's.