DEN HAAG - Hogescholen gaan hogere eisen stellen aan studenten. Dat heeft Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad maandag in Den Haag gezegd.

Terpstra vindt dat de opleiding de studenten meer moet uitdagen. Dat is een reactie op de wens van de studenten zelf die een verzwaring van hun studie verlangen. Uit onderzoek bleek dat ongeveer een op de vijf studenten de moeilijkheidsgraad van de opleiding te laag vond.

Ook de beroepspraktijk stelt hogere eisen aan de kennis waarover studenten moeten beschikken, stelt Terpstra in een maandag verschenen discussienota, Green Paper. Hogescholen moeten studenten uitdagen om ''innovatiever en ondernemender'' te worden als antwoord op een latere beroepspraktijk die sneller verandert en harder moet concurreren dan vroeger.

Trots

Terpstra zei dat de hogescholen trots zijn op de prestatie die de afgelopen jaren is geleverd. In twaalf jaar steeg het aantal ingeschreven studenten aan hogescholen met meer dan 100.000 van 270.000 tot 375.000. De groei van het hoger onderwijs is vooral de groei van de hogescholen, stelde Terpstra vast.

Hogescholen kondigen vandaag ook aan meer te willen investeren in intakegesprekken, studiebegeleiding en steviger bindende studieadviezen. Dat moet de hoge studieuitval in de eerste maanden verminderen. Tevens denken de hogescholen er aan om studenten in het begin van de opleiding bindend te verwijzen naar een andere studie.

Kwaliteit

''Tegelijkertijd'' zei Terpstra, ''moeten en zullen we niet vergeten dat juist veel van onze studenten afkomstig zijn uit families waar zij de eersten zijn die hoger onderwijs genieten en dus doen we er alles aan hen met een bachelordiploma te laten slagen. Maar dat mag niet ten koste gaan van onze kwaliteit.''

Verder gaan hogescholen meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de onderwijsorganisatie, zoals roostering, lesuitval en het aantal les- en contacturen.

Studenttevredenheidsonderzoek

Uit het studenttevredenheidsonderzoek blijkt dat 43 procent van de studenten vindt dat de tentamenresultaten niet op tijd bekend worden gemaakt. Terpstra vindt dat besturen en docenten tekortschieten. ''Als we meer van onze studenten verwachten mogen zij ook meer van ons verwachten.''

Studenten zeggen in een reactie niets te zien in een steviger bindend studieadvies. De LSVb stelt tientallen klachten te hebben ontvangen over dergelijke adviezen die ten onrechte zijn verstrekt aan studenten die ziek zijn geweest.