DEN HAAG - De extra verkeersdrukte die de ANWB voor maandagochtend had voorspeld, heeft zich voornamelijk in het zuidoostelijk deel van het land voorgedaan. Zo stonden er op de wegen van en naar Eindhoven lange files van soms wel 52 kilometer. Oorzaak was de sneeuwval in dat deel van Nederland.

Ongevallen hebben zich nauwelijks voorgedaan. Een woordvoerder van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) sprak zelfs van een maandagochtendspits die wat betreft incidenten rustiger was dan normaal. "De mensen hebben goed geanticipeerd op de omstandigheden. Ze reden voorzichtig", aldus het KLPD.

De meldingen over het aantal files en de lengte ervan, verschilden nogal per informatieaanbieder. De ANWB meldde rond 08.15 uur bijna zeshonderd kilometer file in het land, terwijl de Verkeers Informatie Dienst (VID) niet verder kwam dan rond de 370 kilometer.

N-wegen

Volgens de ANWB heeft dat verschil vooral te maken met de meldingen die de verkeerscentrale binnenkrijgt van wegenwachten en andere tipgevers. "Daar zitten ook files bij op snelwegen en N-wegen waar geen verkeerslussen in de weg zitten. De lussen signaleren de verkeersdruk. Rijkswaterstaat telt die wegen niet mee, wij wel", legt de woordvoerder van de ANWB uit.

Producent van navigatiesystemen TomTom maakte in de loop van de maandagochtend bekend ruim 1300 kilometer aan files te hebben geteld. Daarvan stond bijna 1200 kilometer op de snelwegen en bijna 115 kilometer op secundaire wegen. TomTom zegt zeer nauwkeurige verkeersinformatie te kunnen brengen aan de hand van meer bronnen die over veel meer wegen rapporteren.

Randstad

Verkeersproblemen deden zich nauwelijks voor in de Randstad. Daar had het niet of slechts weinig gesneeuwd. Rond 10.30 uur waren overal in het land de files grotendeels opgelost. Voor de avondspits worden weinig problemen verwacht. Alleen op lokale wegen kan het door bevriezing glad zijn.