ROTTERDAM - In Rotterdam is het eerste huisverbod wegens huiselijk geweld van kracht geworden. Dat meldde de politie vrijdag.

Een 40-jarige man kreeg voor tien dagen de toegang tot zijn woning ontzegd, nadat hij donderdag zijn echtgenote had bedreigd in het bijzijn van hun drie kinderen.

Het tijdelijk huisverbod is een nieuwe maatregel om huiselijk geweld aan te pakken. Het houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook op geen enkele wijze contact mag opnemen met zijn partner of de kinderen. De 'afkoelingsperiode' kan onder meer worden gebruikt om adequate hulpverlening op gang te brengen.

Vanaf 1 januari is het wettelijk mogelijk geworden mensen die zich achter de voordeur schuldig maken aan geweld een huisverbod op te leggen. Daaraan ging een proef vooraf in Amsterdam, Groningen en Venlo.

In Venlo werd in de nieuwjaarsnacht het eerste 'officiële' huisverbod uitgereikt aan een 46-jarige man die zijn 69-jarige moeder zou hebben mishandeld. Het opleggen van de huisverboden is de bevoegdheid van de burgemeester.