BILTHOVEN - De uitbraak van de bof in Nederland is nog niet voorbij. Tot eind november zijn 147 gevallen van de kinderziekte door laboratoriumonderzoek bevestigd.

Dat heeft het Infectieziektenbulletin, een uitgave van het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM), gemeld. Het virus is gesignaleerd in de streek tussen Zeeland en de Veluwe, waar veel orthodox-protestanten wonen die zich niet laten inenten.

Bof

Symptomen van de bof zijn koorts en opgezette wangen. Met ingang van dit jaar moeten huisartsen een besmetting melden. Vorig jaar bestond die meldplicht nog niet. Door die nieuwe aanpak is de omvang van een epidemie beter vast te stellen.