DEN HAAG - Hoewel het aantal zelfdodingen vorig jaar flink afnam, nam het aantal zelfmoorden op het spoor juist toe. Prorail komt daarom in het voorjaar met voorstellen om het aantal te verlagen.

Prorail haakt daarmee ook in op het signaal in de maandag gepresenteerde Veiligheidsbalans van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Daaruit blijkt dat in 2007 het aantal zelfdodingen op het spoor (193) iets toenam in vergelijking met 2006. En dat is opvallend, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam in 2007 het totale aantal zelfdodingen juist af tot 1353, het laagste aantal sinds 1975.

Maatregelen

De IVW stelt dat het Prorail niet is gelukt te zorgen voor een permanente verbetering op dit vlak. Prorail zegt al veel te doen om te voorkomen dat mensen zich op deze wijze het leven benemen.

Onder meer het plaatsen van hekken, braamstruiken, lampen en ook camera's moet ervoor zorgen dat mensen uit de buurt blijven van het spoor.

Ervaringen

In het plan van aanpak worden de ervaringen verwerkt die zijn opgedaan tijdens een proef op dertien locaties bij onder meer psychiatrische instellingen.

Prorail wijst erop dat het ondanks alle maatregelen om het aantal zelfdodingen structureel te verminderen, onmogelijk is om de alle drukbereden 6500 kilometer spoorrails in Nederland 'onder een stolp' te leggen.