RIJSWIJK - Augustus behaalde dinsdag een nieuw record: sinds zijn er nooit meer dan zes tropische dagen in deze maand behaald. Dinsdag liep het kwik voor de zevende keer weer op tot boven de 30 graden Celsius. Dat zal dan ook voorlopig de laatste tropische dag zijn. Woensdag stroomt volgens de weerkundigen koelere lucht het land in. In de loop van donderdag daalt de temperatuur tot onder de 25 graden en komt er een einde aan de hittegolf.

Bij de landelijke netbeheerder Tennet geldt nog steeds Code Rood omdat de energiecentrales door de hoge temperatuur van het koelwater minder stroom kunnen produceren. Bovendien viel een energiecentrale in Geertruidenberg uit. De lagere productie in combinatie met een verhoogde vraag noodzaakte Tennet dinsdagmorgen om een groot deel van het reservevermogen in te zetten, teneinde de stroomvoorziening in Nederland overeind te kunnen houden.

Elektriciteit

De vraag naar elektriciteit bereikte een piek van 12.550 megawatt. Van het resterende reservevermogen van 490 megawatt moest Tennet dinsdag bijna 400 megawatt inzetten. Mochten de reserves te kort schieten, dan is er nog een noodvermogen achter de hand.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om de export van stroom te verbieden. De volgende stap is het gedogen van een hogere temperatuur van het koelwater, dat elektricteitsproducenten na gebruik teruglozen op het oppervlaktewater.

Rijn

De waterstand in de Rijn bij Lobith nadert ondertussen de laagste stand die ooit gemeten is. Het waterpeil stond dinsdag op .40 meter boven NAP. Voorzien is een stand van tien centimeter lager op donderdag. De laagste waterstand ooit was 7.22 meter boven NAP op 13 september 1991.

Het valt niet te voorspellen of het record van 1991 gebroken zal worden. Wel staat vast dat er in het zuiden van Duitsland, waar het Rijnwater vandaan moet komen, op de middellange termijn geen regenval van betekenis wordt verwacht. Voor de scheepvaart geldt door de lage waterstand en de verminderde stroomsnelheid sinds maandag een beperking van de vaargeulen op plekken waar sprake is van betonning en beschoeiing in de rivieren.

Bosbranden

De natuur moest het ook ontgelden in Nationaal Park De Meinweg in Herkenbosch bij Roermond. Door de droogte brandde een hectare van het natuurgebied af. De schade bleef beperkt door snel ingrijpen van de Duitse en Limburgse brandweer na een tip van een burger. In het gebied wordt nu extra gepatrouilleerd vanwege het door hitte en droogte verhoogde brandgevaar.

Langs de A8 woedde dinsdagmiddag tussen knooppunt Hattemerbroek en Elspeet een bermbrand. De politie sloot de weg af en legde ook het treinverkeer stil. Ongeveer 1,5 hectare bermbegroeiing en bos ging verloren.

Blauwalg

In de Oostvaardersplassen woekert door de aanhoudende hitte de blauwalg. Volgens Staatsbosbeheer zijn hierdoor in een maand tijd ruim 2000 vogels gestorven.

In navolging van andere gemeenten stelden Ameland en Schiermonnikoog dinsdag een algemeen rookverbod in voor de duinen en bossen van de eilanden. Op Vlieland geldt altijd al een permanent rookverbod, maar de gemeente informeert bewoners en toeristen extra over de droogte. Texel en Terschelling stellen geen rookverbod in, maar zorgen wel voor extra informatie.

Surfen

Het tropische weer lokt zelfs de internetgebruikers naar buiten. Uit een onderzoek van het bureau Multiscope bleek dat het aantal bezoekers van honderd populaire websites in juli met 2 procent daalde, een afname van miljoenen surfers. Volgens het bureau is dat het gevolg van het mooie weer.

De politie in Limburg waarschuwt te schaars geklede motorrijders. Door het mooie weer zijn t-shirts en korte broeken meer regel dan uitzondering. En dat levert bij ongevallen ernstig letsel op.