BRUSSEL - Het gas in de airconditioning van auto's is een kleine, maar relatief zeer hevige bron voor verdere opwarming van de aarde. Europees commissaris Wallström (milieu) wil dergelijke zogeheten fluorgassen daarom uiterlijk in 2013 verbieden in de hele EU.

Tegen die tijd moeten er ook andere, minder schadelijke gassen komen voor tal van brandblusapparaten, koelinstallaties, de vering van bepaalde soorten sportschoenen en nieuwe vondsten als zelfkoelende frisdrankblikjes.

Zelfkoelende frisdrank

Dergelijke blikjes zijn in de VS al verkrijgbaar. Hun Europese lancering zou binnenkort volgen. EU-lidstaten en Europees Parlement moeten overigens eerst instemmen voordat het verbod op fluorgassen er kan komen.

Fluorgassen

Fluorgassen zijn niet dezelfde stoffen als cfk's, die werden gebruikt in onder meer spuitbussen en koelkasten. Deze hadden een schadelijk effect op de ozonlaag. Dat effect hebben fluorgassen, zoals het gas HFC-134 dat wordt gebruikt in autoairco’s, niet rechtstreeks. Wel dragen zij zeer sterk bij aan opwarming van de aarde.

Fluorgassen zijn wat dit betreft bijna 24.000 keer zo schadelijk als het al zwaar vervuilende en opwarmende koolstofdioxide. Hun uitstoot bedraagt maar 2 procent van de totale emissie van schadelijke stoffen in Europa. Toch groeit het schadelijke effect hiervan snel, vooral door het sterk toegenomen gebruik van airconditioning, onder meer in auto's.

”Als je het hebt over opwarming van de aarde is dit maar een stukje van de puzzel”, aldus een EU-expert dinsdag bij presentatie van de voorstellen. “Maar wel één van de zwaarste en moeilijkste stukjes.”

Bedrijfsleven

Wallström wil het bedrijfsleven de nodige tijd geven om producten aan te passen. Daarom is er voor gassen in autoairco’s een overgangstermijn gepland van 2009 tot 2013. Tegenover de lagere kostprijs van alternatieve gassen staat wel dat in de auto zelf een duurder leidingsysteem nodig is. Daardoor blijven de kosten per saldo ongeveer gelijk.

Alle autoproducenten krijgen quota voor de uitstoot van de oude en meer schadelijke gassen. Als zij tussen 2005 en 2009 al alternatief gas gebruiken, kunnen zij hun uitstootrechten verkopen aan producenten die minder ver zijn. In 2013 mag een autoairco echter helemaal geen fluorgas meer bevatten.

Inspecties

Verder pleit Wallström voor jaarlijkse inspecties van grote koelinstallaties, zodat deze geen schadelijke gassen gaan lekken. Ook werkt de Zweedse eurocommissaris aan strengere regels voor onderhoud en demontage van tal van apparatuur, waaronder brandblussers. Producenten van buiten de EU zullen uiterlijk in ook aan deze regels moeten voldoen. Anders mogen hun auto's of apparaten niet de Europese markt op.