AMSTERDAM - Nederland heeft dit jaar een recordaantal immigranten verwelkomd: 140 duizend. Voor het eerst in vijf jaar kwamen er meer mensen Nederland binnen dan er vertrokken.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie nam sterk toe. Het aantal emigranten lag met 120 duizend iets lager dan een jaar eerder.

Toename

De bevolking is dit jaar met 76 duizend inwoners toegenomen. Dat is bijna dertigduizend meer dan vorig jaar.

Er werden 185 duizend kinderen geboren, vierduizend meer dan een jaar eerder. De dalende lijn die begin deze eeuw werd ingezet is daarmee omgebogen, licht het CBS toe.

Overledenen

Het saldo van geborenen en overledenen is met 52 duizend iets hoger dan in 2007. De natuurlijke aanwas heeft dit jaar voor twee derde bijgedragen aan de bevolkingsgroei en het positieve migratiesaldo voor een derde.