BAGDAD - Het Iraaks parlement heeft dinsdag ingestemd met de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Irak na 31 december. Hierdoor kunnen de 4100 Britse militairen in Irak blijven, ondanks dat het VN-mandaat voor de missie verloopt.

Ook troepen uit Australië (980 militairen), El Salvador (280), Roemenië (498) en Estland (34) mogen tot eind juli 2009 blijven. El Salvador besloot dinsdag desondanks zijn militaire missie op 31 december te beëindigen vanwege het aflopen van het VN-mandaat.

De Multinationale Strijdmacht (MNF) bestaat voor 95 procent uit Amerikaanse militairen. Dat zijn er circa 140.000.

VS

De Verenigde Staten tekenden al eerder een akkoord met Irak om troepen ook na 2008 te laten blijven. Dit is een akkoord waarin Irak toestemming geeft voor het zelfstandig opereren van de Amerikaanse troepen in Irak tot eind 2011.

De details over de voorwaarden waaronder de Britse en andere buitenlandse troepen gaan opereren zijn nog niet bekendgemaakt.

Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van Verenigde Naties stemde maandag officieel in met de beëindiging van het mandaat van de internationale troepenmacht onder Amerikaans commando in Irak. Een resolutie waarin dat staat werd unaniem aangenomen door de vijftien leden van de Veiligheidsraad.

Een Brits-Amerikaanse troepenmacht viel Irak in maart 2003 binnen om president Saddam Hussein af te zetten, zonder duidelijk VN-mandaat. Als reden werd aangevoerd dat Saddam over massavernietigingwapens zou beschikken, maar die zijn nooit gevonden.