KERKRADE - Bij een preparateur in Groningen zijn tientallen dode dieren in beslag genomen. Het gaat om beschermde diersoorten.

De man kon volgens de Algemene Inspectie Dienst (AID) niet aantonen hoe hij aan de dieren kwam.

De AID meldt dinsdag dat de erkende preparateur al eens eerder is gewaarschuwd. Ook toen kon hij niet bewijzen dat dieren die hij had opgezet niet in het wild waren gevangen voordat hij ze kreeg.

Onder de in beslag genomen dieren zijn onder meer wezels, houtsnippen, een sperwer, een torenvalk en een das. De kadavers zijn vernietigd.

De man heeft een proces-verbaal gekregen wegens overtreding van de flora- en faunawet. Daarin is onder meer vastgelegd dat het opzetten van beschermde inheemse dieren geen commerciële activiteit mag zijn.