ARNHEM - Landelijk netbeheerder Tennet heeft dinsdagmorgen een groot deel van de beschikbare reservecapaciteit aan stroom moeten inzetten om de elektriciteitsvoorziening in Nederland op peil te kunnen houden. Dat heeft een woordvoerder van Tennet gezegd.

Het inzetten van de reservecapaciteit was nodig wegens een verhoogde vraag naar stroom in combinatie met een teruggelopen aanbod. De vraag naar elektriciteit bereikte een piek van 12.550 megawatt, hoger dan Tennet had verwacht.

De reservecapaciteit was opgelopen van 390 megawatt maandagmorgen naar 490 megawatt. Daar heeft Tennet er iets minder dan 400 megawatt van moeten inzetten, aldus de woordvoerder. “Dat betekent dat er een kleine 100 megawatt aan reserve overblijft.”

Tennet had gerekend op een maximale stroomvraag van 12.400 megawatt, onder de kritische grens van 12.500 megawatt. “De situatie is krapper geworden dan verwacht, maar er is geen reden voor paniek. We hebben nog een andere mogelijkheden om de stroomvoorziening op peil te houden”, aldus de woordvoerder.

Het teruggelopen aanbod komt volgens Tennet doordat een stroomproducent minder elektriciteit heeft geleverd dan “met ons was afgesproken”. Wat daar de reden van is, wil de netbeheerder niet zeggen. Een mogelijke reden is dat er een centrale (tijdelijk) is uitgevallen.

Bij de netbeheerder bestaat bovendien de indruk dat zowel groot- als kleinverbruikers “minder energiezuinig” zijn. “Maar dat kunnen wij niet met zekerheid zeggen”, aldus de woordvoerder.

Het inzetten van het reservevermogen is een maatregel waarmee kan worden voorkomen dat gebieden in Nederland zonder stroom komen te zitten. Mochten de reserves te kort schieten, dan is er nog een noodvermogen achter de hand.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om de export van stroom te verbieden. De volgende stap is het gedogen van een hogere temperatuur van het koelwater, dat elektriciteitsproducenten na gebruik teruglozen op het oppervlaktewater.

Pas als deze maatregelen niet helpen, komt de situatie in zicht dat delen van Nederland tijdelijk worden afgekoppeld van de stroom.