DEN HAAG - Vier kwetsbare natuurgebieden op zee zijn maandag in Brussel aangemeld voor meer bescherming. Minister Gerda Verburg (Natuur) kwam zo haar eerder aan de Tweede Kamer gedane belofte na om deze gebieden nog dit jaar voor te dragen bij de Europese Commissie.

Het gaat om de Noordzeekustzone ten noorden van Bergen, de Vlakte van Raan in de monding van de Westerschelde, de Doggersbank en de Klaverbank, meldt het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). De gebieden kunnen nu uiterlijk in 2010 worden aangewezen als zeereservaat.

Greenpeace is blij met deze stap. Het is een beginnetje, meldt de woordvoerster van de milieugroepering. ''Om de natuur in de Noordzee echt te herstellen, zijn meer beschermde gebieden nodig. En aanmelden alleen is niet genoeg. Voorlopig is het nog toegestaan om zand te winnen in natuurgebieden of er met schadelijke sleepnetten over de bodem te gaan om te vissen.''

Bruine Bank

Wat betreft Greenpeace zou 40 procent van de Noordzee zeereservaat kunnen worden. Ook minister Verburg liet al weten dat ze wel meer gebieden zou willen beschermen. Zij dacht eerder over bijvoorbeeld de Bruine Bank (30 kilometer uit de kust ter hoogte van Katwijk) en de Borkumse Stenen ten noorden van Schiermonnikoog).

Greenpeace verwijt Verburg en haar voorgangers dertien jaar te hebben getreuzeld met de natuurgebieden op zee. Om de aandacht te vestigen op de snelle noodzaak van betere bescherming van de natuurgebieden dumpte de milieuorganisatie eerder dit jaar nog grote natuurstenen in het Duitse deel van de Noordzee.