DEN HAAG - Gemeenten willen wettelijke mogelijkheden hebben om huurders te selecteren op leefstijl. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor deze week gepleit.

Op een aantal plaatsen in Nederland is geëxperimenteerd met de nieuwe manier van woningtoewijzing, en volgens de VNG blijkt de leefbaarheid in wijken erdoor aanzienlijk te verbeteren.

Het is de bedoeling dat mensen met vergelijkbare manieren van leven bij elkaar in de buurt gaan wonen. Volgens de VNG blijken bewoners dan meer begrip voor elkaar te hebben en voelen ze zich meer betrokken bij elkaar.

Beleid

De koepelorganisatie van gemeenten stelt wel een aantal voorwaarden aan de nieuwe aanpak. Zo mag het nieuwe beleid er niet toe leiden dat groepen op etnische of religieuze gronden worden gediscrimineerd.

Als iemand niet in een wijk kan wonen wegens een afwijkende manier van leven, moet hij of zij wel elders in de gemeente of regio terechtkunnen. Bovendien mogen de maatregelen volgens de VNG alleen tijdelijk worden getroffen.