DEN HAAG - Het kabinet houdt onwrikbaar vast aan zijn standpunt over de politieke steun die Nederland gaf aan de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003.

Eveneens blijft het kabinet weigeren de adviezen en ambtelijke stukken te openbaren die ten grondslag lagen aan het Nederlandse besluit.

Dat blijkt uit de antwoorden die premier Jan Peter Balkenende en de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Eimert van Middelkoop (Defensie) vrijdag hebben gegeven op tientallen vragen van de PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de PvdD in de Eerste Kamer.

Zij wilden meer inzicht in de besluitvorming, ook omdat onderzoeken in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië inmiddels nieuwe gegevens opleverden.

Inzicht

PvdA-senator Klaas de Vries zei in het tv-programma Nova dat de antwoorden "veel te weinig inzicht" geven in de afweging van het toenmalige kabinet om mee te doen aan de oorlog in Irak. Hij hintte op een reeks aanvullende, meer toegespitste vragen.

De SP reageerde ronduit teleurgesteld. Na meer dan een half jaar wachten zijn de antwoorden "honderd keer niks", aldus senator Arjan Vliegenthart. Een parlementaire enquête blijft volgens hem absoluut noodzakelijk.

Feiten

Het kabinet stelt dat de nieuwe feiten en omstandigheden geen nieuw licht hebben geworpen op het centrale argument van Nederland om op 18 maart 2003 politieke steun te verlenen. Dat was de onwil van de Iraakse leider Saddam Hussein om de vele VN-resoluties op te volgen.

De Amerikanen en Britten gingen gingen ervan uit dat Irak beschikte over massavernietigingswapens, maar achteraf klopte de informatie van de westerse inlichtingendiensten niet.

Politieke steun

Nederland gaf alleen politieke steun en dat is volgens het kabinet niet te vergelijken met de situatie in de VS en Groot-Brittannië. De regering blijft er bij dat een onderzoek naar de eigen besluitvorming overbodig is.

In tientallen pagina's gaat het kabinet nogmaals in op de aanloop naar de oorlog in Irak. De regering vindt dat zij het parlement toen tijdig en volledig heeft ingelicht. Ook stelt zij alleen verantwoording af te hoeven leggen over de besluiten die zijn genomen en niet over de voorafgaande interne adviezen.

Dat is volgens het kabinet niet in strijd met de Grondwet. Bij een parlementaire enquête kunnen meer stukken ingezien worden maar daar is in de Tweede en Eerste Kamer geen meerderheid voor.

Demissionair

Verder wijzen de premier en de ministers erop dat het kabinet in het voorjaar van 2003 demissionair was. Het CDA en de PvdA waren in maart 2003 bezig met formatiebesprekingen en gingen beiden akkoord met VN-resolutie 1441, die een militaire interventie in Irak mogelijk maakte.

Het overleg liep stuk waarna de PvdA zich als oppositiepartij ontpopte als tegenstander van de Irak-inval.

Dinsdag bekijkt de Eerste Kamer wat zij met de antwoorden gaat doen.