EINDHOVEN - De Eindhovense politie heeft deactualiteitenrubriek NOVA zondag ten onrechte beschuldigd van deinzet van zes mannen voor het uitdelen van flyers metdiscriminerende teksten. Dat benadrukt de politie in een maandagverschenen verklaring.

De politie schreef maandag: "zondag 10 augustus is ten onrechtegemeld dat uit onderzoek is gebleken dat er flyers zouden zijnuitgedeeld op uitnodiging van mensen van NOVA. Het vorenbedoeldonderzoek bestond uitsluitend uit verklaringen van enkele van deaangehouden verdachten".

De politie arresteerde zaterdagmiddag zes leden van de NieuweNationale Jongeren, de jongerenorganisatie van de extreemrechtseNieuwe Nationale Partij. De zes deelden flyers uit in het centrumvan Eindhoven en werden daarbij gefilmd door een cameraploeg vanNOVA.

De politie meldde zondag in een persbericht dat uit onderzoekwas gebleken dat de actualiteitenrubriek de jongeren haduitgenodigd de flyers met discriminerende teksten uit te delen.

NOVA-hoofdredacteur C. Kuyl had zondag al vraagtekens gezet bijhet politieonderzoek. Hij noemde de beschuldiging flauwekul. "Datzou alle journalistieke principes waar NOVA voor staat schaden.NOVA registreert en legt vast, maar zet dat niet in scène."