WILLEMSTAD - Mirna Godett (49) is maandag beëdigd als premiervan de Nederlandse Antillen. Haar broer Anthony Godett,partijleider van Frento Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL), wordthaar persoonlijk adviseur. Hij betrekt een kantoor in hetregeringsgebouw in Fort Amsterdam om zijn zus van daaruit bij testaan.

Anthony Godett kon zelf geen premier worden omdat hij wordtverdacht van fraude, corruptie en valsheid in geschrifte. Hij kwamniet door de benodigde screening van de VeiligheidsdienstNederlandse Antillen en schoof vervolgens zijn zus naar voren alskandidaat.

Mirna Godett heeft geen bestuurlijke ervaring en stond niet opde kieslijst van de FOL. Toch is ze ervan overtuigd dat ze het werkaan kan. "Ik heb mavo en een praktijkdiploma boekhouding en ik bensecretaresse geweest. De functie zal niet moeilijk voor me zijn."

Ook al zal Mirna uiteindelijk de beslissingen moeten nemen, zezegt niets te zullen doen zonder de goedkeuring van haar broer."Voor mij is hij de premier van de Nederlandse Antillen. Hij heeftde verkiezingen gewonnen en ik ben blij dat ik dit voor hem kandoen."

Niet gewend

Minister De Graaf van Koninkrijksrelaties gaf maandagavond intelevisieprogramma NOVA toe dat de situatie "niet helemaal iszoals wij het in Nederland gewend zijn". Maar herhaalde dat wathem betreft de nieuwe premier en de ministers de gesprekspartnersvan het Nederlandse kabinet zijn. Wie zij zelf als adviseurs hebbenis geen zaak van Nederland, aldus de minister.

De Graaf was niet enthousiast over het plan van Anthony Godettom de Antillen, net als Aruba een status aparte binnen hetkoninkrijk te geven, als opmaat naar onafhankelijkheid. Godett wildaar een referendum over houden. Het is of een goede samenwerkingbinnen het koninkrijk of onafhankelijk, maar niet half-half, zei DeGraaf in een reactie.

Als de Nederlandse Antillen voor onafhankelijkheid kiezen, zalNederland niet tegen houden, vervolgde hij. Maar het leek hem geengoed plan. Landen in de regio die onafhankelijk zijn, zijneconomisch het slechtste af. Bovendien vindt hij dat Curaçao zichmoet afvragen of het internationale criteria op bijvoorbeeld hetgebied van drugs- of terrorismebestrijding en economischeverplichtingen aankan.

De FOL had bij de gouverneur van de Nederlandse Antillen eenspeciaal verzoek ingediend om de beëdiging op 11 augustus te latenplaatsvinden. Dat is de geboortedag van de legendarische Wilson'Papa' Godett, vader van Mirna en Anthony, oprichter van de partijen leider van een grote arbeidersopstand op 30 mei 1969. "Wehebben een krans gelegd bij zijn graf", zegt Anthony. "Waar hijook mag zijn, ik denk dat hij zeer blij zal zijn. Een eerstekabinet-Godett is een mooi postuum cadeau."

Afstandsbediening

Volgens Anthony gaat er veel veranderen de komende tijd. "Wewillen niet meer functioneren als afstandsbediening van Nederland.Dat Nederland op een knop drukt en wij moeten doen wat ze zeggen.We hebben ooit afgesproken steunend op eigen kracht doch met de wilelkander bij te staan . We moeten elkaar inderdaad bijstaan en nietde ander imponeren. Nederland moet ons gaan respecteren."

Mirna Godett neemt de plaats in van formateur en minister vanJustitie Ben Komproe (FOL). Hij werd eind juli tijdelijk totpremier benoemd.