MONROVIA - De omstreden Liberiaanse president CharlesTaylor is maandag onder forse internationale druk afgetreden. Naweken van speculaties of hij de stap zou zetten, droeg Taylor demacht officieel over aan zijn voormalige plaatsvervanger,vice-president Moses Blah.

Later maandag verliet de gewezen president zijn land en vlooghij naar Nigeria, waar hij maandagavond laat arriveerde. DeNigeriaanse regering bood de voormalige krijgsheer asiel aan, nadathij door een Speciaal Hof in het buurland Sierra Leone wasaangeklaagd wegens wandaden daar.

In Monrovia vierden maandagavondzwaarbewapende tieners van de opstandelingen maar ook aanhangersvan het oud-staatshoofd feest.

Feestelijke machtsoverdracht

Verscheidene Afrikaanse staatshoofden, onder wie deZuid-Afrikaanse president Mbeki en zijn Ghanese collega Kufuor,woonden de feestelijke machtsoverdracht in de Liberiaanse hoofdstadMonrovia bij. Het vertrek van Taylor wordt gezien als eenbelangrijke voorwaarde om een einde te kunnen maken aan het geweldin het West-Afrikaanse land, dat al veertien jaar onder eenburgeroorlog gebukt gaat.

De belangrijkste rebellenbeweging van Liberia, LURD, reageerdeprompt. Plaatsvervangend secretaris-generaal Sekou Fofana steldedat met het aftreden van Taylor er, wat betreft de LURD, een eindeaan de oorlog is gekomen. "Op het moment dat hij vandaag Liberiaverlaat, zullen we niet langer vechten. Het lijden van deLiberianen is voorbij", aldus de voorman van de LiberianenVerenigd voor Verzoening en Democratie.

De opvolger van Taylor riep de rebellenbewegingen in Liberia optot het voeren van vredesoverleg. "U heeft geen reden meer om nietop de vredeswagen te springen", aldus het nieuwe staatshoofd.

Verkiezingen

De 56-jarige Blah is een oude strijdmakker van Taylor. Als 22epresident van Liberia heeft hij het in ieder geval tot 14 oktobervoor het zeggen. Op die datum zullen er volgens de Ghanesepresident verkiezingen in Liberia worden gehouden.

In zijn afscheidsrede als president haalde Taylor als vanoudsuit naar zijn tegenstanders. Daarbij kreeg ook de Amerikaansepresident Bush er van langs. Taylor treedt onder meer onder drukvan Washington terug, maar hij zei "terug te komen als God hetwil". In Washington reageerde de Amerikaanse regering mettevredenheid slechts enkele minuten nadat Taylor was vertrokken methet Nigeriaanse regeringstoestel.

Taylor toonde zich positief over zijn rol als president van hetverscheurde land. "De geschiedenis zal goed over mij oordelen",aldus de in het wit gestoken Taylor. "Ik heb mijn taak volbrachten accepteer de rol van offerlam."

Leveren van militairen

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties riep allelidstaten van de Verenigde Naties op alle mogelijke steun teverlenen aan het Liberiaanse volk om vrede en veiligheid in hetland te bewerkstelligen. Hij doelde daarbij vooral op het leverenvan militairen aan de internationale vredesmacht.

Taylor gaat wonen in de Nigeriaanse plaats Calabar, in een hetuiterste zuidoosten vlakbij de grens met Kameroen. Zijn luxe villaaldaar, met zeezicht, werd maandag al bewaakt door gewapendepolitiemannen.