DEN HAAG - De brief met dreigende teksten van AEL-voorzitterAbou Jahjah die deze zomer via internet werd verspreid, is geenreden tot vervolging, vindt minister Donner van Justitie. Er heeftzich geen geadresseerde gemeld die zich bedreigd voelde door debrief. Dat is wel een voorwaarde voor vervolging.

Donner heeft dat maandag geschreven in antwoord op vragen vanTweede-Kamerlid VVD'er Wilders. Ook is er volgens de bewindsman inde brief geen sprake van opruiing.

In de brief stond onder andere dat "ons Borgerhoutse legioengraag een bezoekje zal brengen aan mensen die AEL waar dan ookwillen ondermijnen". Volgens Donner is onbekend aan wie de briefis gericht en wie hem op internet heeft gezet.

Wilders neemt geen genoegen met het antwoord. Voor bedreiging isgeen aangifte of klacht nodig. Het Openbaar Ministerie kan dus opeigen initiatief vervolgen, aldus Wilders. Donner verschuilt zichvolgens hem achter de geadresseerde die zich niet heeft gemeld,juist omdat hij of zij bang is. "Hieruit blijkt weer dat hetgevoel van urgentie bij de minister en het Openbaar Ministerieontbreekt."