DEN HAAG - De kans dat zich in Nederland een epidemie voordoet neemt toe. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg maandag bij een publicatie over de vaccinatietoestand vastgesteld.

Uit het inspectierapport blijkt dat epidemieën van polio en mazelen in bijna alle gevallen voorkomen bij niet-gevaccineerden. Kinkhoest treft voor een deel ook kinderen die wel zijn ingeënt. Dat is een gevolg van de verminderde werkzaamheid van het vaccin.