Milieuorganisaties teleurgesteld over VN-klimaattop

POZNAN - Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op de uitkomsten van de VN-klimaattop. Die was zaterdag in het Poolse Poznan zonder veel concreet resultaat geëindigd.

Ook landen met een snel groeiende economie zoals India hadden gehoopt op meer steun voor hun verdere milieuvriendelijke ontwikkeling.

De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat er meer bijeenkomsten over de opwarming van de aarde nodig zijn om eind volgend jaar in Kopenhagen overeenstemming te bereiken over een opvolger van het zogeheten Kyoto-protocol tegen het broeikaseffect, dat in 2012 afloopt.

Wereld Natuur Fonds

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) had er een goede financiële basis moeten worden gelegd voor het implementeren van schone technologie in landen als India en China. Klimaatproblemen kunnen volgens de natuurorganisatie alleen daadwerkelijk worden aangepakt als er een gedegen financieel en technologisch partnerschap komt tussen die landen en het Westen.

In Poznan kon echter geen overeenstemming worden bereikt over meer geld voor dit soort samenwerking. Ook Greenpeace en Oxfam Novib toonden zich teleurgesteld.

Overeenstemming

De 192 landen die in Poznan twee weken hebben onderhandeld, werden het er wel over eens dat ontwikkelingslanden makkelijker toegang moeten krijgen tot het reeds bestaande hulpfonds waarmee ze zich kunnen aanpassen aan de klimaatveranderingen. Het fonds bestaat weliswaar al, maar het geld kon tot dusver nog niet worden opgenomen.

Over harde afspraken over de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen is geen overeenstemming bereikt. Er was voorgesteld de verlaging van de broeikasgassen tot 2020 concreet vast te leggen op een percentage tussen de 25 en 40.

Ook in de strijd tegen de vernietiging van bossen werd geen nieuw akkoord bereikt. De afspraken van de klimaatconferentie in Bali in 2007 blijven gelden.

Namens Nederland nam minister Jacqueline Cramer (Milieu) deel aan het overleg. Zij en andere vertegenwoordigers van westerse landen noemden het overleg vrijdag nog hoopvol.

Al Gore

Vrijdag hield de Amerikaanse Nobelprijswinnaar en voormalig vicepresident Al Gore nog een vlammend betoog, waarbij hij alle regeringen opriep om hun doelen voor de vermindering van de uitstoot van CO2 aan te scherpen.

Gore is adviseur van de toekomstige president Barack Obama, van wie veel meer wordt verwacht op milieugebied dan van zijn voorganger George Bush. Obama heeft aangekondigd dat hij de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 wil terugbrengen naar het niveau van 1990, een reductie van 17 procent.

De leiders van de EU-landen werden het vrijdag in Brussel wel eens over een pakket ingrijpende maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken. De kern daarvan is dat de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent is teruggedrongen. De EU hoopt dat de maatregelen een stimulans zijn voor andere landen.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie