ARNHEM - Ondanks een beperkte reservecapaciteit zijn problemen met de stroomvoorziening in Nederland maandag uitgebleven. Netbeheerder Tennet verklaarde dat er geen reden is tot paniek. Wel blijft de zogeheten Code Rood die zondag werd afgekondigd, zeker dinsdag nog van kracht.

Tennet waarschuwde in het weekeinde voor mogelijke stroomtekorten en deed daarom een oproep zuinig met energie om te springen en het stroomverbruik zoveel mogelijk over de dag te spreiden. De oproep werd gedaan omdat de reservecapaciteit van de elektriciteitscentrales een absoluut minimum had bereikt, namelijk 390 megawatt. Dit komt overeen met het verbruik van 390.000 huishoudens.

Heet weer

De daling van de reservecapaciteit hangt samen met het hete weer van de afgelopen dagen. Door de hitte is de temperatuur van het rivierwater gestegen. De centrales gebruiken dat water om te koelen. Hoe hoger de temperatuur van het water, hoe minder er gekoeld kan worden en hoe minder stroom er kan worden opgewekt.

Maandag bleef het stroomverbruik binnen de kritische grens van 12.500 megawatt. Daardoor was het niet nodig om de reservecapaciteit in te zetten. Inmiddels is de reservecapaciteit weer iets gestegen naar 490 megawatt. Maar dat is nog altijd te weinig om Code Rood op te heffen. Daarvoor is een reservecapaciteit van 700 megawatt nodig. Vermoedelijk zal die hoeveelheid in de loop van deze week worden bereikt en dan kan worden overgestapt op Code Oranje.

Noodvermogen

Het inzetten van het reservevermogen is de eerste maatregel van een serie, waarmee kan worden voorkomen dat gebieden in Nederland zonder stroom komen te zitten. Mochten de reserves te kort schieten dan is er nog een noodvermogen achter de hand. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de export stroom te verbieden. In het uiterste geval kunnen delen van Nederland van het net worden afgekoppeld.

De temperatuur van het rivierwater is inmiddels weer iets gedaald. Maandagochtend was het water in de Rijn bij Lobith 26,8 graden Celsius. Dat is ruim een graad lager dan de hoogste temperatuur die vorige week vrijdag werd bereikt. De mist die in het weekeinde over het land lag, zorgde voor de temperatuursdaling.

Bedrijven verbruiken het grootste deel van de stroom in Nederland. De Nederlandse huishoudens doen het met ongeveer eenvijfde van de energie in Nederland en spelen dus een betrekkelijk bescheiden rol. Om het stroomnet te ontlasten schakelde luchthaven Schiphol maandag zoveel mogelijk over op noodaggregaten. De noodaggregaten worden gebruikt om gebouwen van stroom te voorzien. Schiphol blijft wel elektriciteit van het net gebruiken.

Shell deed ook een duit in het zakje door zelf elektriciteit te leveren aan het openbare stroomnetwerk. Volgens een woordvoerder komt dit wel vaker voor als daar behoefte aan is. De Shell-raffinaderij in Pernis produceert zelf elektriciteit met behulp van de warmte die het complex voortbrengt. Hiermee wordt de fabriek draaiende gehouden. Er is nog genoeg over om aan het openbare net te leveren.

Elektriciteitsbeurs

Dat er een dreigend tekort is aan stroom, is ook te merken op de elektriciteitsbeurs. Een megawattuur stroom kost dinsdag tussen .00 en 19.00 uur 1799 euro, een record. Voor de consument heeft de hoge prijs geen directe gevolgen omdat de stroombeurs voor de zakelijke markt is.