Koenders schort begrotingssteun Rwanda op

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) heeft besloten voorlopig geen begrotingssteun te geven aan Rwanda.

Koenders nam dit besluit naar aanleiding van de bekendmaking van de uitkomsten van het VN-rapport over schendingen van het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (DRC).

Dat heeft hij donderdag laten weten. Uit het rapport blijkt dat er gerede twijfel bestaat over de betrokkenheid van zowel de Congolese als de Rwandese regering bij de rebellenbewegingen, die elkaar bevechten in het oosten van Congo.

Geweld

''Beide partijen kunnen veel meer doen om het geweld te stoppen'', aldus Koenders. ''Formeel dienen de regeringen van de DRC en Rwanda nog wel inhoudelijk te reageren op het VN-rapport en feiten eventueel te weerleggen'', voegde hij daar aan toe.

De minister is van plan de regio binnenkort weer te bezoeken.

Conflict

Koenders komt met zijn besluit tegemoet aan de Tweede Kamer, die eiste dat er geen algemene begrotingssteun naar de regering van Rwanda zou gaan, zolang onduidelijk is welke rol deze speelde in het conflict.

Hij had 3 miljoen euro voor 2008 en 4 miljoen euro voor 2009 gereserveerd voor de begroting van Rwanda. Dat geld blijft voorlopig in Den Haag. De regering van Rwanda krijgt nog wel steun voor specifieke beleidsterreinen.

Begroting

Koenders had 5,1 miljoen voor onderwijs, 2,5 miljoen voor verbetering van het ondernemingsklimaat en 2,3 miljoen euro voor het verbeteren van het bestuur en de juridische sector begroot.

Maar die bedragen zijn onlangs verhoogd naar 10 miljoen voor onderwijs, 10 miljoen voor investeringen in landbouw en de private sector, 3 miljoen voor goed bestuur en mensenrechten en 10 miljoen voor een regionaal programma voor hernieuwbare energie. De Kamer zal daar binnenkort een brief over krijgen.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie