Kabinet stapt mogelijk af van eigen begrotingsregels

DEN HAAG - Het kabinet zal de omstandigheden van de waarschijnlijke recessie en de vele onzekerheden meewegen zodra volgend jaar bekeken moet worden hoe streng het vast wil houden aan de eigen begrotingsregels.

Dat bleek woensdag uit de woorden van premier Jan Peter Balkenende tijdens het Kamerdebat over de financiële crisis.

CDA, VVD en D66 willen dat het kabinet bezuinigt als het begrotingstekort in 2010 boven de 2 procent zou komen, zoals het Centraal Planbureau voorspelt. Maar regeringspartner PvdA voelt daar niet voor en wil de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige financiële crisis betrekken bij de afweging.

''Afspraak is afspraak'', zei Balkenende over de begrotingsregels. ''Maar we moeten niet alleen maar focussen op die -2 procent. Er zijn heel veel onzekerheden en die moeten we wegen bij het kiezen voor verstandig beleid.''

Hij wil dan ook bezien of het financieringstekort mede veroorzaakt is door ''positieve impulsen'' van het kabinet, bedoeld om de economie te versterken.

Noodzakelijke maatregelen

Minister Wouter Bos (Financiën) wees erop dat in de bewuste begrotingsregel staat dat het kabinet bij een tekort van 2 procent ''noodzakelijke maatregelen'' neemt om verdere verslechtering van de overheidsfinanciën tegen te gaan. ''Maar er staat niet dat er meteen bezuinigd moet worden'', aldus Bos.

Hij maakte duidelijk dat bezuinigingen niet nodig zijn als het tekort is veroorzaakt door bijvoorbeeld vervroegde afschrijvingen door bedrijven, waardoor de belastingen bij Bos later binnenkomen.

Ook uitgaven die Bos moet doen als spaarders hun geld kwijtraken aan een failliete bank, tellen dan niet mee bij het begrotingstekort.

Steun in de rug

Bos zei dat hij de oproep van CDA en D66 om de begrotingsregels streng te handhaven, als ''een steun in de rug'' ervaart. Die partijen stelden volgens hem onlangs rond de kosten en baten van kapitaalinjecties bij banken zelf nog dat de begrotingsregels mogelijk moesten worden aangepast.

Tip de redactie