LONDEN - Leden van het terreurnetwerk al-Qaeda zijn vanuit Saudi-Arabië en andere Arabische landen naar Irak gegaan om er de guerrillastrijd tegen de Amerikaans-Britse bezetters te coördineren. Ze hebben voor dat doel een alliantie gevormd met voormalige hoge inlichtingenofficieren van Saddam Hussein. Volgens The Sunday Times noemt de alliantie zich Jaish Mohammed, het leger van de profeet Mohammed.

De krant zegt zich onder meer te baseren op bronnen binnen de Amerikaanse strijdkrachten. De groep zou onder leiding staan van een Saudiër. De ‘strijders’ zouden vrijwel allen Irakezen zijn.

Trainingskamp

De zondagskrant zegt de naam van de Saudische man te weten, maar ze zou zijn gevraagd die niet bekend te maken in verband met een lopend onderzoek naar de groep. De guerrillastrijders zouden een trainingskamp hebben in Razaza, niet ver van Bagdad. De groep zou daarenboven financiële steun krijgen van rijke Saudische staatsburgers.

De samenwerking tussen leden van het verdreven Iraakse regime en al-Qaeda is in ogen van deskundigen vooral een gelegenheidscoalitie. Het verdreven regime van Saddam Hussein was seculier, terwijl al-Qaeda haar motivering vooral zoekt in de fundamentele stroming binnen de islam.

Haat

De Irakezen die zich bij Jaish Mohammed hebben aangesloten, zouden behalve religieuze drijfveren dan vooral ook nationalistische doelstellingen hebben. De leden zijn in elk geval verenigd in hun haat tegen de nieuwe overheersers van Irak.