DEN HAAG - Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om de toenemende drugssmokkel via Schiphol aan te pakken. Premier Kok wil niet geheel uitsluiten dat het leger wordt ingeschakeld om de toestroom van bolletjesslikkers een halt toe te roepen.

Ook houdt hij de mogelijkheid open om in het uiterste geval twee verdachten in een cel te plaatsen. "We hebben niet de luxe dat we bepaalde maatregelen kunnen uitsluiten", aldus de minister-president vrijdag na afloop van het kabinetsberaad.

De grenscontroles op de Nederlandse Antillen, waar veel cocaïne vandaan komt, moeten sterk worden verbeterd. Nederland zal bijdragen leveren aan betere apparatuur en personeel op de eilanden om de toestroom van drugs te stoppen. "Tot aan de vliegtuigtrap" moet worden nagegaan of passagiers cocaïne hebben verstopt.

Problemen

Kok neemt de smokkelproblematiek zeer hoog op. Niet alleen is het aantal koeriers het afgelopen jaar sterk gestegen, ook moet de douane hen door een gebrek aan cellen geregeld laten lopen. Bovendien is er onvoldoende gevangenispersoneel. "Dit kan en mag niet worden getolereerd." Het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat raakt in het geding als smokkel van harddrugs niet afdoende wordt aangepakt, vindt hij.

De premier wilde zich niet uitspreken over de vraag of minister Korthals van Justitie wel adequaat heeft gereageerd. "De minister heeft het nodige te zeggen. Hij zal er in zijn antwoord op Kamervragen ook geen doekjes om winden." Volgens Kok is er "niet systematisch aandacht geschonken" aan de groeiende problemen met de bolletjesslikkers. Het afgelopen jaar heeft de smokkel zich verlegd van grote georganiseerde transporten naar vervoer in personen.

Dat zijn in de visie van Kok overigens "best zielige mensen" die vanuit sociale ellende in de bolletjesslikkerij belanden en daarmee hun leven op het spel zetten.

Maandag zal Korthals een schriftelijke reactie geven op de vele vragen van de Tweede-Kamerfracties. Volgende week vrijdag bespreekt het kabinet maatregelen. De ministers van Financiën, waar de douane onder valt, Verkeer en Waterstaat (wegens de controles bij luchtvaartmaatschappijen), Koninkrijksrelaties en Justitie nemen het voortouw.

/NIEUWSMinister ziet niets in inzet leger tegen drugssmokkel