BRUSSEL - De 27 lidstaten van de EU en het Europees Parlement zijn het eens geworden over het drastisch verruimen van het gebruik van duurzame energie.

In 2020 moet 20 procent van de Europese verbruikte energie in de unie afkomstig zijn van natuurlijke hulpbronnen, zoals wind, water of zon. Nu is dat nog 8,5 procent.

PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Zij is namens het Europees Parlement betrokken bij de onderhandelingen. ''Ik ben heel blij met het akkoord'', aldus Corbey. ''Het is een enorme impuls voor groene stroom.''

Voor Nederland betekent de afspraak dat het gebruik van duurzame energie omhoog moet van 2,5 procent in 2005 tot 14 procent in 2020. Dat komt neer op bijna zes maal zoveel windmolens, zonnepanelen en andere hernieuwbare bronnen.

''Dat is moeilijk haalbaar'', erkent Corbey. ''Maar met windmolens op zee en zonnepanelen kan nog veel gebeuren. Het is tijd om wat te gaan doen.''

Groene stroom

Het akkoord regelt ook dat groene stroom echt groen moet zijn. Dat maakt een einde aan de huidige schimmige afspraken, waardoor soms gewone stroom verkocht wordt als groene stroom. Hierover ontstond in september nog een rel in de Tweede Kamer.

Afspraak in het EU-akkoord is ook dat 10 procent van alle benzine, diesel en andere verkeersbrandstof in 2020 moet komen van biobrandstoffen. Dat betekent een enorme impuls voor biodiesel: diesel vermengd met bijvoorbeeld koolzaadolie.

Op aandringen van minister Jacqueline Cramer (Milieu) zijn niet alle biobrandstoffen toegestaan voor het doel. Biobrandstof uit Amerikaanse maïs is bijvoorbeeld te ongunstig, omdat daarbij juist veel CO2 vrijkomt. Volgens de criteria behoort Braziliaanse ethanol tot de beste biobrandstoffen.

Breder pakket

De afspraken over duurzame energie maken deel uit van een breder pakket aan acties om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Het pakket moet eind deze week bekrachtigd worden op een top van EU-leiders in Brussel.

De serie maatregelen behelst ook een besluit over zuiniger auto's en minder CO2-uitstootrechten voor de industrie. Dat laatste is nog een gevoelige zaak.