Albayrak zet punt achter pardon voor asielzoekers

DEN HAAG - De pardonregeling voor een groep ex-asielzoekers die al jaren in Nederland verblijft, loopt 1 januari definitief ten einde. Asielzoekers die gebruik willen maken van het pardon, moeten zich voor de jaarwisseling melden.

Dat heeft staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld. De pardonregeling zou aanvankelijk in januari dit jaar worden gesloten.

Daarna konden ex-asielzoekers die al jarenlang in Nederland verblijven echter nog een beroep doen op de regeling via de burgemeesters van de vier grote steden. Dat gebeurt op verzoek van gemeenten.

Kritisch

De Tweede Kamer reageerde deze week kritisch op die gang van zaken. Albayrak heeft nu besloten deze mogelijkheid met ingang van 2009 af te sluiten. Zij benadrukt in haar brief aan de Kamer dat het nooit de bedoeling is geweest dat de pardonregeling eindeloos zou doorlopen.

De pardonregeling loopt sinds 15 juni 2007 en is bedoeld voor een 'oude' groep asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) asiel heeft gevraagd. Ongeveer 27.500 buitenlanders hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen op grond van het pardon.

IND

Ook heeft de raad besloten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zeker 1500 bezwaarschriften moet behandelen van ex-asielzoekers die vinden dat ze ten onrechte zijn uitgesloten van de pardonregeling.

De hoogste bestuursrechter van Nederland oordeelde dat staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie inhoudelijk moet ingaan op de bezwaren van vreemdelingen die niet vallen onder het pardon. De staatssecretaris had juist besloten deze zaken snel af te handelen om eindeloze procedures te voorkomen.

Ze heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat ongeveer 1500 bezwaarschriften zijn ingediend, die nu inhoudelijk behandeld moeten worden. Daarnaast komen alle bezwaren die nog binnenkomen in aanmerking voor een inhoudelijk oordeel.

Werkwijze

Albayrak benadrukt dat de Raad van State de kern van haar werkwijze niet ter discussie stelt. Ze wijst er tevens op dat de bestuursrechter zich niet verzet tegen de inhoud van de pardonregeling en de voorwaarden die Albayrak heeft gesteld waaronder ex-asielzoekers een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

De Tweede Kamer uitte vorige week zorgen over de uitspraak van de Raad van State.

Tip de redactie