BUDAPEST - Een man uit het dorp Biharnagybajom in het oostenvan Hongarije heeft ruim zes maanden met zijn dode broer in een bedgeslapen. De Hongaar verzweeg dat zijn jongere broer was omgekomen,omdat hij verpleeggeld wilde blijven opstrijken, aldus hetHongaarse persbureau MTI.

De jongere broer was verstandelijk gehandicapt en stierf injanuari een natuurlijke dood. Hij werd tot zijn overlijden verzorgddoor zijn broer, die daarvoor van de Hongaaarse overheid eentoelage ontving.

De verzorgende broer wilde dat extraatje niet missen enverzuimde daarom aangifte te doen van het overlijden. Hij wikkeldehet lichaam in een deken van hertenvel en legde het in zijn eigenbed.

Het bedrog kwam pas aan het licht toen een derde broer kwaminformeren hoe het met het zieke familielid ging.