JOHANNESBURG - De deelnemers aan de top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg hebben donderdag een akkoord bereikt over het beschermen van mens en milieu tegen chemicaliën. De delegaties zijn het eens dat de negatieve gevolgen van het gebruik van chemicaliën in 2020 'mininaal' moeten zijn.

Dat heeft Gila Altmann, hoofd van de Duitse afvaardiging op de VN-top in Johannesburg gemeld. Het voorstel over chemicaliën was afkomstig van de Europese Unie. Altman spreekt van een succes. Het is de tweede keer dat de Verenigde Staten zich op de conferentie aan een tijdslimiet binden. De VS probeerden tijdens de onderhandelingen eerst de ontwerptekst af te zwakken.

Eerder werd een deadline vastgesteld in de overeenkomst die de visbestanden moet beschermen. Sommige milieubeschermers vinden de tekst van dit akkoord echter te vrijblijvend. Ze vallen met name over een passage waarin de woorden 'waar mogelijk' staan en die geeft de betrokken staten volgens hen teveel ruimte zelf een invulling aan het akkoord te geven.