DEN HAAG - De Nederlandse mariniers in Irak worden eerderafgelost. De extreem hoge temperaturen tussen de 45 en 50 gradenCelsius maken het niet verantwoord de militairen de volle zesmaanden te laten uitzitten. Het ministerie van Defensie beslootdaarom zaterdag de uitzendtermijn terug te brengen tot viermaanden.

Volgens een woordvoerder van Defensie is de warmte vooral eenhandicap voor de 662 mariniers die in de zinderende hitte destabiliteit in de provincie al-Muthanna moeten bewaken. "Degevoelstemperatuur ligt voor deze mensen zelfs nog hoger. Het putze volledig uit, waardoor de militairen niet meer vollediginzetbaar zijn. Vandaar dat uit operationeel-medische overwegingenbesloten is de mensen eerder naar huis te halen."

Voor de missie zelf heeft het besluit geen gevolgen. Nederlandhoudt zich aan de afspraak om ten minste zes maanden in het zuidenvan Irak te blijven met een optie van een verlenging met zesmaanden.

In totaal bevinden zich nu 1164 Nederlandse militiaren in Irak.De hoofdmacht, het bataljon mariniers, was de enige groep die pasna zes maanden zou worden afgelost. Voor de luchtmachteenheid vande drie Chinook-helikopters, de marechaussees en de medische stafgold al dat zij eerder zouden worden afgelost. Alleen de 51genisten die het basiskamp moeten opbouwen, gaan definitief terugals het werk geklaard is.

De Nederlandse eenheid nam eind vorige maand het commando van deprovincie over van de Amerikanen.