KABUL/LONDEN - De radicaalislamitische Taliban rukt sterk op in Afghanistan. De islamisten zijn inmiddels "permanent aanwezig" op 72 procent van het Afghaanse grondgebied. Vorig jaar was dit nog 54 procent.

Dat staat in een maandag gepresenteerd rapport van de Internationale Raad voor Veiligheid en Ontwikkeling (ICOS), een gezaghebbende denktank.

Volgens de ICOS is vooral de situatie in en rond de hoofdstad Kabul verslechterd. De denktank stelt dat Kabul "een jaar geleden nagenoeg vrij was van de Taliban". Sindsdien zou de Taliban er echter in geslaagd zijn bases rond Kabul op te bouwen.

Die bases gebruiken de islamisten voor het plegen van aanslagen in de Afghaanse hoofdstad. De ICOS wijst erop dat het aantal aanslagen in Kabul fors is toegenomen.

Navo

De NAVO heeft de conclusie van het ICOS verworpen. Volgens een woordvoerder van het militaire verbond is de Taliban alleen aanwezig in het zuiden en oosten van Afghanistan, 'en dat gebied is minder dan 50 procent van het land'.

Volgens de Afghaanse regering geeft ICOS een vertekend beeld van de toestand in het land. Ook de Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken hebben de bevindingen van de hand gewezen.

Pakistan

De Taliban, die van halverwege de jaren '90 tot eind 2001 aan de macht was in Afghanistan, is momenteel voornamelijk actief in het gebied rond de grens met Pakistan. In dat land vielen ongeveer tweehonderd gewapende moslimstrijders maandagochtend een legerdepot van de NAVO aan.

Circa honderd militaire voertuigen, die bestemd waren voor de coalitietroepen in Afghanistan, werden in brand gestoken. Een dag eerder waren ook al honderden militaire voertuigen op een nabijgelegen NAVO-complex in vlammen opgegaan na een aanval door de Taliban.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie bagatelliseerde de aanvallen echter. "Het effect is klein en onbetekenend", aldus de zegsman.