CRAWFORD - Een gearresteerd lid van al-Qaeda heeft onthulddat het terroristennetwerk van Osama bin Laden hulp heeft gekregenvan het verdreven Iraakse regime van Saddam Hussein op het gebiedvan chemische en biologische wapens. Dat heeft het Witte Huisvrijdag bekendgemaakt.

De onthulling van de gedetineerde, die een hoge functie had bijal-Qaeda en verantwoordelijk was voor trainingskampen inAfghanistan, staat in een verslag dat het het Witte Huis heeftgepubliceerd over de ontwikkelingen in Irak sinds het einde van degrote miltiaire operaties in dat land.

De man, wiens naam niet isvermeld, heeft gezegd dat Osama bin Laden zich tot Irak heeftgewend nadat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn groep nietin staat was zelfstandig chemische of biologische wapens te makenin Afghanistan.

belangrijke rechtvaardiging

"Irak heeft toegezegd een opleiding in chemische en biolgischewapens te verzorgen voor twee leden van al-Qaeda. De opleiding zouin december 2000 beginnen", zei de gevangene.De regering-Bush heeft banden tussen al-Qaeda en het regime vanSaddam Hussein steeds genoemd als een belangrijke rechtvaardigingvan een aanval op Irak.

In het rapport, getiteld "Resultaten in Irak, honderd dagen opweg naar veiligheid en vrijheid", staat ook dat de hooggeplaatsteal-Qaeda-functionaris Abu Musab al-Zarqawi in mei 2002 naar Bagdadkwam voor medische behandeling. Hij was gewond geraakt bij eenAmerikaanse luchtaanval op Afghanistan, waarna hij een been moestmissen. Ongeveer twintig leden van al-Qaeda waren met hemmeergereisd naar Irak en zijn daar gebleven. De groep beraamde vandaaruit terroristische aanslagen over de hele wereld.

Schakel

De Amerikanen hebben al-Zarqawi steeds beschouwd als de schakeltussen het bewind in Irak en al-Qaeda. De wapenspecialist, vooralop het gebied van gif, is in zijn geboorteland Jordanië bij verstekter dood veroordeeld voor het beramen van aanslagen op Israëlischeen Amerikaanse doelen.

Volgens het rapport van het Witte Huisverleende het regime van Saddam Hussein materiële hulp aanPalestijnse terreurgroepen, waaronder Hamas en de IslamitscheJihad.