LONDEN - Hoewel weinig mensen er nog in lijken te geloven,leden van de Britse regering evenmin, komt de Britseinlichtingendienst binnenkort met 'harde bewijzen' dat Irak overmassavernietigingswapens (MVW's) beschikte. Dit meldt de blad TheEconomist dat zaterdag verschijnt.

De informatie gaat vooral over de manieren waarop het voormaligeIraakse regime het bezit van MVW's probeerde te verdoezelen. TheEconomist citeert een regeringsbron die meldt dat deinlichtingendienst "hoopt te bewijzen dat bijna alle informatie inhet eerdere dossier juist was".

Het vorige rapport dat door de Britse regering naar buiten werdgebracht over Iraakse wapens dateert van vorig jaar september. Deafgelopen weken is er veel twijfel gerezen over het bestaan van dewapens, aangezien de Amerikaanse troepen in Irak nog geen enkelbewijs daarvoor hebben gevonden. De Britse regering is zwaar onderdruk komen te staan als gevolg van beschuldigingen dat het vorigerapport is 'opgeleukt'.