GRONINGEN - Door de aanhoudende hitte gebruiken de inwonersvan Friesland zoveel water, dat de maximumcapaciteit van dedrinkwaterproductiestations is bereikt. Waterbedrijf Groningen isVitens, de waterleverancier in onder meer Friesland, Overijssel enGelderland, te hulp geschoten.

Het gaat om 'een druppel op de gloeiende plaat'. Want ook inGroningen is de druk op het waternet zo hoog, dat de Friezenslechts zo'n 25 tot 30 kuub per uur aangevoerd krijgen. Dat zei eenwoordvoerder van Vitens vrijdagavond.

Bruin water

Vitens verwacht dat haar reservoirs in Friesland rondvrijdagavond twaalf uur leeg raken. De woordvoerder benadrukt datdit niet betekent dat het water 'op' is. Het kan wel leiden totwaterdrukvermindering en bruin water, vooral in de piekuren, vanzes tot elf uur 's avonds.

Nog een ander waterbedrijf in het land te hulp roepen zou nietsimpel zijn, aldus de woordvoerder van Vitens. "Je kunt nu eenmaalniet overal een aansluiting op hebben, je hebt ook te maken metstroomrichtingen."

In de loop van vrijdag plaatste Vitens een bericht op haarwebsite, waarin het bedrijf de klanten oproept het waterverbruikzoveel mogelijk over de dag te spreiden. Volgens Vitens is hetwaterverbruik sinds 1 augustus zo gestegen, dat het dagelijksverbruik in het verzorgingsgebied gemiddeld 40 procent hoger is dannormaal.

Waterschaarste

Ook in Twente dreigt waterschaarste. Het waterbedrijf zegtvoorzorgsmaatregelen te hebben genomen. Overijssel levert extrawater aan Twente, waardoor problemen zoals in Friesland voorkomenmoeten worden, aldus de woordvoerder van het waterbedrijf. In derest van Nederland is nog geen sprake van schaarste. Dat blijkt uiteen inventarisatie die VEWIN, de brancheorganisatie vanwaterbedrijven, vrijdagochtend maakte.