CRAWFORD - De relatie tussen de VS en Duitsland lijktenigszins te ontdooien. De Amerikaanse president Bush heeft vrijdagBerlijn in het openbaar bedankt voor zijn rol in Afghanistan. Hijzei vanaf zijn vakantieadres op zijn ranch in Crawford (Texas)bondskanselier Schröder hiervoor te willen danken.

Duitsland heeft een grote verantwoordelijkheid genomen, aldusBush, en het is "een verandering vergeleken met zes maandengeleden". Toen leidde Duitsland samen met Frankrijk het verzettegen de Amerikaanse invasie in Irak. De spanningen tussenWashington en Berlijn liepen hierdoor hoog op.

Bush zei verder dat de Verenigde Staten veel bereikt hebben inde honderd dagen sinds sinds het einde van de grotegevechtshandelingen in Irak. "De infrastructuur wordt verbeterd.Het politieke proces gaat richting democratie. Het is eenbelangrijke verandering in dat deel van de wereld, maar er moet nogveel gebeuren", aldus Bush.