DEN HAAG - Defensie ziet geen mogelijkheden om eenChinook-helikopter beschikbaar te stellen voor hulp bij het blussenvan Portugese bosbranden. Premier Balkenende zei vrijdag datNederland bereid is Portugal te hulp te komen, maar dat Defensiedaar wel de mogelijkheden voor moet hebben.

Na een nieuwe inventarisatie kwam de luchtmacht tot dezelfdeconclusie als afgelopen woensdag, toen Portugal een eerste oproepom hulp deed bij zijn Europese partners en NAVO-bondgenoten.Volgens een woordvoerder is er te weinig capaciteit beschikbaardoor de inzet van helikopters in Irak en Bosnië en heeft Nederlandook zelf blushelikopters nodig voor brandbestrijding.

De Chinook kan, uitgerust met een zogeheten 'bambi-bucket', inéén keer tienduizend liter water lossen boven een brand. Nederlandbeschikt over twee van deze 'buckets'. De Chinook is recent nogingezet bij onder andere de brand in de cacaoloods in Zaandam envrijdag bij een bosbrand bij Austerlitz.

Volgens de Portugese minister Figueiredo van Binnenlandse Zakenhebben de branden al voor bijna één miljard euro schadeveroorzaakt.