AMSTERDAM - Ongeveer honderd mensen hebben vrijdagavond hetwinkelend publiek van een Albert Heijn-supermarkt in het centrumvan Amsterdam belaagd in een 'flash mob'. Met dit uit de VerenigdeStaten overgewaaide fenomeen duikt plotseling een menigte mensenop. Zij doen met zijn allen spontaan iets geks en verdwijnen dan.Via internet worden tevoren het tijdstip en de verzamelplekaangekondigd.

De 'flash mob' in Amsterdam was gebombardeerd tot 'paparazzimob'. Nietsvermoedende mensen die de winkel verlieten, werden vierminuten lang beroemd gemaakt, geflitst en toegejuicht door demenigte die zich voor de entree had verzameld. Via e-mail waren vantevoren de instructies gegeven, waaronder het verzoek om een cameramet flits mee te nemen.

Onopvallend

Tot het laatste moment waren de activiteit en de plek waar hetzich allemaal zou afspelen, geheim gehouden. Op drie plaatsen inAmsterdam konden mensen aan het begin van de avond de laatsteinstructies halen. Vandaar trokken mensen naar het AlbertHeijn-filiaal achter het paleis op de Dam. De bedenkers vroegen dedeelnemers zich zo onopvallend mogelijk te gedragen. Dat was geenprobleem bij de winkel in Amsterdam, waar altijd veel toeristen metcamera's rondlopen.

Exact om 19.17 uur barste het flitsgeweld los. De meestebezoekers van de supermarkt reageerden gelaten op het geflits engejuich van de menigte. Buitenlandse toeristen wisten niet wat hunoverkwam. Een enkeling kon de lol er wel van inzien en probeerdezich als een beroemdheid langs de 'paparazzi's' te manoeuvreren. Om.21 uur gingen de deelnemers op in de stroom toeristen envoorbijgangers.

Onschuldig

Alleen de inderhaast opgetrommelde beveiligingsbeambten van desupermarkt en de aanwezige filiaalleider konden er niet om lachen."Normaal had ik het misschien wel grappig gevonden", aldus AlbertHeijn-chef C. van den Berg. "Normaal worden we tevoren ook eveningelicht, maar nu heb ik niks gehoord." Het idee achter de 'flashmob' is tamelijk onschuldig. De grap veroorzaakte vrijdagavond geenproblemen en ook de politie was nergens te bekennen.

De 'flitsmenigte', heeft ook in andere landen van Europa zijnintrede gedaan. In Londen, Berlijn, Wenen en Rome heeft hetfenomeen al plaatsgevonden. De flash mob werd begin deze zomeruitgevonden in New York. Winkels in deze miljoenenstad zijn nu metenige regelmaat doelwit van zo'n actie.

In Amsterdam werd tweeweken geleden ook al een poging gedaan tot een 'flash mob'. Toenkwamen niet meer dan twee mensen opdagen voor het naspelen van eenkikker op de Dam.