NABLUS/JERUZALEM - De Palestijnse radicale groeperingHamas heeft vrijdag gezegd wraak te nemen voor een actie van hetIsraëlische leger in Nablus, waarbij twee Hamas-leden omkwamen. Hetstaakt-het-vuren dat de beweging eind juni afkondigde, komt hiermeein gevaar. Vrijdag werd de rust ook in het noorden van Israëlverstoord door een aanval van de Libanese Hezbollah.

Na de Israëlische actie bij Nablus riep de gewapende tak vanHamas, de Izzedine al-Qassam-brigades, zijn cellen in eenverklaring op wraak te nemen voor de dood van zijn twee leden.Rantissi, politiek leider van Hamas, zei vrijdagavond dat zijngroepering nog wel achter het staakt-het-vuren staat, maar dat deIsraëlische "schending" zal worden beantwoord. "Zij (debrigades) hebben het volste recht om de vijand een lesje teleren", aldus Rantissi.

Speelruimte

Een Hamas-woordvoerder op de Gazastrookzei dat de beweging bezig is de wapenstilstand te "heroverwegen".Het staakt-het vuren, dat verscheidene radicale groepen eind juniafkondigden, is bedoeld om de Palestijnse premier Abbas speelruimtete geven voor de onderhandelingen met Israël over de zogenoemderoutekaart voor de vrede, het vredesinitiatief van de VS, EU,Rusland en de VN.

De Israëlische militairen trokken vrijdagochtend hetvluchtelingenkamp Askar bij Nablus binnen, omdat zij informatiehadden dat twee Hamas-leden daar een aanslag tegen Israëlvoorbereidden. De militairen omsingelden het huis waar de twee zichbevonden en werden vervolgens beschoten. Een Israëlische militairkwam om. Toen de militairen de woning met een anti-tankgranaatbestookten, volgde er een ontploffing, waarschijnlijk van deexplosieven die in het pand lagen opgeslagen. De Hamas-leden werdendaarbij gedood. Bij rellen die volgden kwamen twee anderePalestijnen om.

Misbruik

Zowel Israël als de Palestijnen beschuldigen elkaar van misbruikvan de wapenstilstand. Volgens Israël gebruiken de terroristischebewegingen de relatieve rust om zich te hergroeperen en nieuweaanslagen voor te bereiden. Volgens de groeperingen schakelt Israëlnog steeds militanten uit, hoewel dat volgens de Palestijnen eenschending van het staakt-het-vuren is.

De Israëlische minister van Defensie Mofaz zei vrijdag opnieuwdat de Palestijnse Autoriteit iets moet doen aan het ontmantelenvan de radicale groeperingen. Israël houdt in het tegengesteldegeval zich het recht voor om het zelf te doen, aldus Mofaz.Maar de Palestijnse minister Abu Amr verklaarde vrijdag datIsraëls aanval op Hamas blijkbaar een poging is van Jeruzalem om tevoorkomen dat de Palestijnse premier Abbas afspraken kan maken metde radicale groeperingen. Volgens Abu Amr verliepen de gesprekkentot nu toe juist goed.

Onrustig

Ook in het noorden van Israël was het vrijdag onrustig. Demilitante Hezbollah-beweging bestookte vanuit het zuiden vanLibanon de omstreden grensregio Shebaa Farms. De beschieting isvermoedelijk een wraakactie voor de dood van een Hezbollah-lid bijeen aanslag in Beiroet, vorige week. Hezbollah houdt Israëlverantwoordelijk voor de aanslag. Israël reageerde vrijdag doorbeschietingen uit te voeren op Hezbollah-posities.

Het Israëlische leger waarschuwde vrijdagavond Syrië en Libanonvoor "de gevolgen", als zij Hezbollah niet van nieuwe aanvallenop Israël weerhouden. De groep opereert vanuit Libanon en wordtgesteund door Syrië en Iran.