ROTTERDAM - Een uitnodiging van het Gemeentelijk Havenbedrijfom een concert van de Rolling Stones in de Kuip te bezoeken, heefttot enige opschudding geleid. Onder aanvoering van hetTweede-Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) heeft een aantal fractiesbesloten de uitnodiging naast zich neer te leggen.

Volgens Duyvendak wil de gemeentelijke dienst met de invitatievoor de business-unit tijdens een Stonesconcert de parlementariërssmeren. Het Kamerlid wordt in die opvatting gesteund door de SP enD66, die om principiële redenen evenmin op de uitnodiging ingaan.

Het havenbedrijf ontkent de invitatie te hebben verstuurd met dedoor Duyvendak gewraakte intentie. "Dat zouden we niet kunnenmaken", zei een woordvoerder vrijdag. "Tenslotte zijn we eendienst van de gemeente."

Hij wijst erop dat het havenbedrijf al sinds jaren over eenskybox in de Kuip beschikt, waar met enige regelmaat relatiesworden ontvangen. "Dat Duyvendak heeft bedankt, weet ik", aldusde woordvoerder. "De andere partijen hebben zich nog nietgemeld."

Enquête

Volgens een enquête van Maurice de Hond in opdracht van hetSBS6-programma Stem van Nederland is 62 procent van de Nederlandersvan oordeel dat politici geen cadeaus moeten aannemen vanlobbyorganisaties. Mensen met een CDA-achtergrond hebben ietsminder moeite met het gratis concert. De helft vindt dat politicihet kaartje niet mag accepteren, 45 procent heeft daar geen moeitemee.

De grootste tegenstanders (75 procent) van het bevoordelen vanpolitici stemmen PvdA, SP, GroenLinks en D66. Voor het onderzoekzijn ongeveer zevenhonderd mensen ondervraagd.De Stones treden deze zomer zes keer op in Nederland. Op 11 en augustus spelen ze in het Rotterdamse stadion.