DEN HAAG - Onderwijsminister Ronald Plasterk wil het onderwijs op hogescholen en universiteiten verbeteren door opleidingen strenger te keuren. Daarnaast moet er een prijsvraag worden uitgeschreven voor de beste vernieuwingen. De Tweede Kamer ziet deze plannen niet zitten.

De Kamer denkt vooral negatief over het plan om een competitie te houden voor het beste vernieuwende idee voor bijvoorbeeld de begeleiding van studenten. Plasterk denkt aan een totale prijzenpot van 10 tot 20 miljoen euro.

"Een prijsvraag betekent dat je achteraf beloont", stelt CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk. "Je moet juist vooraf geld beschikbaar stellen zodat instellingen experimenten op poten kunnen zetten." Als zo'n proef slaagt, zouden scholen de methode moeten delen met andere instellingen, vindt hij.

Begeleiding

Ook Jasper van Dijk van de SP en Halbe Zijlstra van de VVD zien een prijsvraag niet zitten. "Het klinkt mooi, maar de minister moet gewoon voor genoeg docenten en goede begeleiding van studenten zorgen", zegt de SP'er.

Zijlstra stelt: "Plasterk komt met een plannetje met een prijs, dat is kenschetsend voor zijn totale gebrek aan visie op het hoger onderwijs". De VVD'er ziet graag dat scholen niet alleen op het totaal aantal studenten maar ook op de kwaliteit worden afgerekend.

Harde knip

Het parlement is verder kritisch over de zogeheten harde knip. Plasterk wil dat studenten pas aan hun masteropleiding kunnen beginnen als zij hun bachelor op zak hebben. Met de studentenbonden vrezen Kamerleden dat dit tot studievertraging leidt.

CDA'er Van Dijk is weliswaar voorstander van de harde knip. Hij vindt echter dat studenten niet per se alle vakken gehaald hoeven te hebben voordat zij met hun master kunnen beginnen.

Het gaat om vakken in de bachelorfase die niet belangrijk zijn voor de vervolgopleiding. Zijn collega van de SP is zelfs helemaal tegen. Hij vindt dat studenten en universiteiten onderling moeten afspreken hoeveel vakken behaald moeten zijn.

Bewuster

VVD'er Zijlstra is wel voorstander van de harde knip zoals Plasterk die voorstelt. Met de minister wil hij dat studenten na hun bachelor bewuster kiezen voor een vervolgopleiding.

Nu stroomt 80 procent nog door naar een master die naadloos aansluit op hun bacheloropleiding.