DEN HAAG De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg zijn zorgwekkend, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hogere eigen bijdragen en een aangepaste dekking van de gezondheidsrisico's bieden wel enig soelaas, maar zijn niet voldoende, schrijft het IMF in een vrijdag verschenen evaluatie van de Nederlandse economie.

Toch prijst de instelling het stevige beleid van het vorige en het huidige kabinet. Stevige maatregelen zijn nodig om de Nederlandse overheidsfinanciën er bovenop te helpen, stelt het IMF.

Zo adviseert de organisatie de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken tot 67 jaar om de problemen rond de vergrijzing aan te pakken.