AMSTERDAM - Op 68-jarige leeftijd is oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting envoormalig burgemeester van Tilburg Gerrit Brokx dondernacht overleden.Dat heeft zijn partij (het CDA) bevestigd.

De in Oosterhout geboren Gerrit Brokx was eind jaren zeventig en begin jaren tachtig staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer in de kabinetten Van Agt-I (1977-1981) en Lubbers-I en-II (1982-1986). Tussendoor zat hij van 1981 tot 1982 voor het CDAin de Tweede Kamer.

In 1986 werd Brokx als staatssecretaris van Volkshuisvestinggedwongen het veld te ruimen. CDA-fractievoorzitter De Vries maaktein een vertrouwelijk briefje aan CDA-premier Lubbers duidelijk datmet de op handen zijnde parlementaire enquête naar mogelijke fraudein de gesubsidieerde woningbouw "Gerrit er beter aan doet plaatste maken".

Zuiverder

Brokx heeft altijd verbitterd volgehouden dat hetstaatsrechtelijk zuiverder en democratischer was geweest dat hetvertrouwen in hem in een openbaar parlementair debat was opgezegd.En dus niet voordat zo'n parlementaire enquête zelfs maar isbegonnen.

Anderhalf jaar na zijn vertrek als bewindsman werd Brokx in 1988 burgemeester van Tilburg. In die functie werd Brokx in 1997 opgevolgd door Johan Stekelenburg. Dat jaar ging hij metpensioen.

Brokx werd diverse keren onderscheiden, onder meer als ereburgervan Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Verder was hijCommandeur in de Orde van Oranje Nassau en ontving hij in 1998 deBelgische onderscheiding Commandeur in de Leopolds Orde.