DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag niet-ontvankelijk verklaard in de zaak tegen Ad Bos. Hij was de klokkenluider die de bouwfraude aan het licht bracht.

Volgens het hof heeft Bos geen eerlijk proces gehad. Het OM heeft hem namelijk eerst als getuige gehoord en heeft toen, volgens het hof doelbewust, niet gezegd dat hij ook nog verdachte in de zaak zou kunnen worden.

Het hof gaf justitie een ferme tik op de vingers, omdat het vindt dat een fundamentele inbreuk is gemaakt op de procesorde. "De justitiële autoriteiten wekten de schijn bij de verdachte dat hij niet vervolgd zou worden. Zo maakten ze inbreuk op het zwijgrecht", aldus het hof.

Elke verdachte heeft het recht te zwijgen, omdat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.

Omkoping

Bos werd verdacht van omkoping. Hij zou als technisch directeur van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem in de jaren negentig een ambtenaar van Rijkswaterstaat getrakteerd hebben op twee golfreisjes naar het buitenland en een bezoek aan nachtclub Yab Yum.

Het hof heeft in deze zaak ook de voormalige topmannen Fred V. en Henk K. van het wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem vrijgesproken. Volgens het hof is niet bewezen dat beide mannen als leidinggevende betrokken waren bij de omkoophandelingen.

Een betrokken ambtenaar van Rijkswaterstaat is wel veroordeeld. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur, voor het aannemen van één van de golfreisjes. Het andere golfreisje en het bordeelbezoek zijn inmiddels verjaard.

Voorwaardelijke celstraf

Klokkenluider Bos hoorde in juni bij het gerechtshof een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen zich eisen. In 2005 verklaarde de rechtbank de klokkenluider wel schuldig aan omkoping, maar legde hem geen straf op.

Bos reageerde verheugd op de uitspraak, die volgens hem duidelijk eerherstel voor hem betekent. Maandag maken Bos en zijn advocaat Cees Korvinus bekend of ze een schadeclaim tegen de staat indienen.

Woensdag heeft Bos naar eigen zeggen ook een gesprek op het ministerie van Binnenlandse Zaken over werkzaamheden die hij eventueel voor de overheid zou kunnen verrichten.

Sinds de onthulling van bouwfraude is Bos werkloos en leeft hij met zijn vrouw in een camper.

Cassatie

Het Openbaar Ministerie (OM) overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in de zaak-Bos.