DEN HAAG - Het aantal ingeënte zuigelingen is de laatste vijf jaar licht gedaald. De daling in de vaccinatiegraad wordt toegeschreven aan het toenemend aantal kritische ouders.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft dat geschreven in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Arib (PvdA). De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceert deze maand gegevens over de vaccinatiegraad in Nederland.

Het is volgens Hoogervorst onduidelijk of die kritische ouders onder invloed staan van homeopathie dan wel antroposofie. In enkele gebieden in Nederland waar de vaccinatiegraad om godsdienstige redenen traditioneel laag was, is juist sprake van een stijging.