DEN HAAG - Bij de aanleg van de verbinding tussen de A10 en de IJ-boulevard heeft Rijkswaterstaat (RWS) de opdracht van 92 miljoen gulden aan de combinatie KWS, Vermeer en Advin gegund.

Volgens de Europese regelgeving moet zo'n groot project openbaar aanbesteed worden, maar omdat de combinatie een octrooi had vanwege specialistische werkzaamheden kon dit worden omzeild.

Dat vertelde R. van der Zande, medewerker contractzaken vanRijkswaterstaat in Noord-Holland, donderdag aan de parlementaire enquêtecommissie.

Notulen waaruit commissievoorzitter Vos citeerde, staafden zijn lezing dat RWS de opdracht per se aan deze combinatie wilde gunnen. Volgens Van der Zande ging RWS op deze manier te werk omdat er veel tijdsdruk achter het project zat.