DEN HAAG - Een asielzoeker uit Azerbeidzjan mag van de vreemdelingenrechter in Assen worden uitgezet, ook al heeft hij een beroep gedaan op de bevoegdheid van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om in specifieke gevallen af te wijken van de regels. Dat blijkt uit een vonnis van eind juli.

De rechter in Assen gaat met deze uitspraak in tegen zijn collega's in Maastricht en Den Haag die bepaalden dat de afwijzingsbrieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft verstuurd, onvoldoende waren gemotiveerd.

Voor de rechter in Assen is zo'n afwijzingsbrief van de IND geen reden om de man niet uit te zetten.